Algemene voorwaarden

1.      Inschrijving en betaling

-         Inschrijving voor de Reilley-Keir kinderfeestjes dient schriftelijk (per e-mail              of digitaal inschrijfformulier) te geschieden. Het minimum aantal kinderen is            zes, het maximum aantal is twaalf.

-         Per 6 – 9 deelnemende kinderen vragen wij minimaal 1 (ouderlijke)                                begeleider mee te komen, vanaf 9 deelnemende kinderen minimaal twee                      (ouderlijke) begeleiders.

-         Vanuit Reilley-Keir zijn minimaal 2 spelbegeleiders aanwezig.

-         Zonder genoemde (ouderlijke) begeleiding kan een feestje geen doorgang                    vinden.

-         Afzeggen van een feestje kan tot 1 week voor de afgesproken datum.

-         Betaling dient 1 week voor de afgesproken datum door ons ontvangen te zijn.

-         De Reilley-Keir kinderfeestjes vinden buiten plaats en de                                                     weersomstandigheden kunnen zodanig zijn dat een feestje geen doorgang                   kan vinden. In overleg wordt in dat geval een nieuwe datum afgesproken.


2.      Instructies/aanbevelingen en dierenbelangen

-         Om de feestjes veilig en plezierig te laten verlopen dienen de deelnemers de                 instructies van de spelbegeleiders strikt op te volgen.

-         Er wordt tijdens de feestjes gewerkt met levende have (honden en schapen).               Naast het feit dat wij de kinderen een leuke tijd willen bezorgen, staan de                     dierenbelangen bij ons hoog in het vaandel. De deelnemers dienen dan ook                 met betrekking tot de aanwezige dieren de instructies van de spelbegeleiders             strikt op te volgen.

-         De feestjes vinden plaats op een veld waar schapen lopen. Er liggen dus                      schapenkeutels en het kan er modderig zijn. Het verdient dus aanbeveling om            niet in feestkleding te komen, maar stevige oude kleding en schoeisel aan te                trekken.

-         Het veld is omringd door sloten; kinderen (bij uitstek die zonder                                      zwemdiploma) dienen door de (ouderlijke) begeleiders in de gaten te worden            gehouden.

-         Er zijn op het veld geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

-         Reilley-Keir behoudt zich het recht voor bij herhaald niet opvolgen van de                  instructies en/of bij handelingen die schadelijk zijn voor de dieren en/of de                materialen, het feestje te stoppen.

 

3.      Aansprakelijkheid

-         Het deelnemen aan een Reilley-Keir kinderfeestje geschiedt op eigen risico.                Lichamelijk letsel opgelopen tijdens een feestje alsmede schade aan en/of                  verlies van persoonlijke eigendommen, kan niet op Reilley-Keir worden                        verhaald.

-         Moedwillig toegebrachte schade aan dieren en/of bezittingen van Reilley-                    Keir  zal op de deelnemer worden verhaald.