Herdersspel 

Een magische avontuur

tussen en met echte schapen

 

Lang geleden verdween een herdersjongen

uit zijn dorp.

Zijn schaapjes bleven alleen achter en

zijn herderstas werd leeg teruggevonden... 

Zijn de spullen van de jongen 

 terug te vinden? 

Hebben de trollen alle koek opgegeten 

en hoe goed worden de herdersfluitjes

door de draak bewaakt?

 

En dan zijn er nog de schaapjes die door het veld dwalen en beschermd moeten worden tegen de wolf! 

Aan de hand van het verhaal van de verdwenen herdersjongen worden de deelnemende kinderen in kleine groepjes op pad gestuurd om de spullen van de herdersjongen terug te vinden.


 

 Aan de hand van een “oude” kaart van het herdersveld kunnen zij de locatie opzoeken en de opdracht die zij telkens meekrijgen uitvoeren. Zo kunnen zij de 7 spullen die de herdersjongen heeft verstopt vinden en mee terugnemen in hun herderstas.


  

 Een paar dorpelingen van vroeger zijn achtergebleven om de opdrachten uit te leggen en hulp te bieden. Uiteraard kunnen de meegekomen ouders meelopen om te helpen.  


 

 En natuurlijk lopen de schapen van de herdersjongen ook nog op het veld rond. Zo nu en dan wordt door een van de dorpelingen in de verte een wolf gezien. De oude roephoorn klinkt en gezamenlijk brengen de kinderen de schapen in veiligheid.

Na afloop ontvangen de kinderen hun welverdiende herdersdiploma.

  

 

 Programma

Ontvangst in het dorp met limonade

(of koffie/thee voor de ouders)

Uitleg over het hoeden en drijven van schapen

Korte demonstratie met een echte schapenhond

Oefenen, waarbij de kinderen de schapen in een pen mogen drijven.

Korte pauze waarin het verhaal van de herdersjongen wordt verteld en het spel wordt uitgelegd.

De kinderen gaan op pad

Halverwege volgt nog een pauze met limonade en koek

Uitreiking herdersdiploma’s